Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Rakennetun ympäristömme ajallinen kerroksellisuus antaa meille juuret. Tätä ajatusta pyrimme kunnioittamaan jokaisessa suunnittelutyössämme. Suunnittelusta vastaavat alansa osaavat ammattilaiset, joille kaikille on yhteistä halu luoda sekä rakennustaiteellisesti että -teknisesti kestävää ja turvallista arkkitehtuuria.

Kokeneilla suunnittelijoillamme on luja käytännön yhteys rakentamiseen. Laaja kokemus rakentamisen eri vaiheista tuo hankkeisiimme kustannustehokkuutta ja varmistaa suunnitelmien toimivuuden käytännössä.

Tarjoamme arkkitehti- ja pääsuunnittelua kokonaisvaltaisena palveluna aina hanke- ja luonnosvaiheesta rakennusluvan hakemiseen ja työmaan ohjeistamiseen saakka. Suunnittelutoimistollamme on myös laajat kontaktit alan muihin tahoihin.

Korjaussuunnittelu

Erikoisalaamme on korjausrakentamisen suunnittelu kulttuurihistoriallisesti merkittävissä kohteissa. Hyödynnämme suunnittelussa vanhaa hyväksi havaittua traditiota ja liitämme mukaan uusimman tiedon kestävän korjausrakentamisen alalta. Meille onkin tärkeää todistaa perinteet toimiviksi myös nykytutkimuksen avulla.

Suunnittelu aloitetaan kartoittamalla kohteen kunto ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Hankkeen luonteesta riippuen teemme tarvittavat kartoitukset laajoista rakennetun ympäristön selvityksistä aina väri-, materiaali- ja rakennetutkimuksiin asti. Toimistollamme on käytössä oma laser-keilain, jolla dokumentoimme korjauskohteen nykytilanteen pistepilveksi ja suunnittelun lähtötiedoksi.

Olemme kehittäneet oman toimintajärjestelmän tukemaan tehokasta ja tarkoituksenmukaista suunnitteluprosessia. Pystymmekin takaamaan kustannustehokkaasti saman laadun niin yksityisille kuin ammattirakentajillekin.

Toimistomme on palkittu Tampereen kaupungin myöntämällä Hyvän rakentamisen palkinnolla vuonna 2021.

Uudiskohteet

Uskomme vankasti sekä perinteiseen osaamiseen että tutkittuihin, nykyaikaisiin rakennusmenetelmiin. Suosimme suunnittelussa luonnollisia materiaaleja ja massiivisia rakenteita, joiden avulla on tuotettu terveellisiä ja turvallisia tiloja jo vuosisatojen ajan. Tekemällä oikeita valintoja rakennusmateriaaleissa ja -tavassa voidaan irrottautua perinteisestä elinkaariajattelusta ja rakentaa aidosti kestävää ympäristöä.

Uutta rakennusta suunniteltaessa lähtökohtana on aina tontti ja sen ympäristö sekä asiakkaan omat toiveet ja tavoitteet. Luonnosvaihe kartoittaa suunnittelun päälinjat ja mahdolliset vaihtoehdot. Asiakkaalle mieluisten valintojen pohjalta edetään suunnittelussa tarkempaan luonnosvaiheeseen. Lopullisten ratkaisujen löydyttyä hankkeelle voidaan hakea rakennuslupa. Meille rakennushankkeessa kaiken keskiössä on tilaaja, jolle rakennusta suunnitellaan.

Suunnittelutoimistollemme on myönnetty myös tunnustus, Kangasalan vuoden 2018 rakennushanke. Valinnan perusteluina olivat omakotitalon poikkeuksellisen huolellinen maastoon ja rakennettuun ympäristöön sovittaminen.

Mittauspalvelu – laser-keilaus

Mittavirheet ja puutteelliset lähtötiedot aiheuttavat korjaushankkeissa usein odottamattomia yllätyksiä. Nykyaikaisen mittaustekniikan avulla pystymme välttämään nämä epävarmuustekijät ja varmistamaan kaiken tarvittavan tiedon hankkeen tueksi. Toimistollamme on oma laser-keilauslaitteisto, jolla tuotamme kaikkiin suunnittelukohteisiimme lähtötiedoksi mittatarkan pistepilven. Tarjoamme laser-keilausta palveluna rakennuttajille ja suunnittelutoimistoille.

Tutkimus ja koulutus

Kestävä korjausrakentaminen on suunnittelutoimistomme ydin ja ylpeyden aihe. Suhtaudumme kaikkeen tekemiseen avoimin mielin ja valmiina oppimaan uutta. Myös tiedon jakaminen on luonteva osa tekemistämme. Olemmekin pitäneet kymmeniä luentoja ja kirjoittaneet useita artikkeleita kestävästä korjausrakentamisesta.

Curatio -luentosarja Youtubessa.